You are currently viewing Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Tirsdag den 24. april kl. 19 er der generalforsamling i TeaterMejeriet. Det foregår i TeaterMejeriets egne lokaler.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Drøftelse og vedtagelse af alkohol- og rygepolitik
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Vi glæder os til at se dig

Bedste hilsner

Bestyrelsen