DIGITAL GENERALFORSAMLING – Du kan nå det endnu

Bestyrelsen har valgt at forlænge den digitale generalforsamling til og med torsdag den 25. juni for at give medlemmer over 15 år og forældre til medlemmer mulighed for at kommentere på det reviderede regnskab og stemme til bestyrelsen.

Forlængelsen skyldes, at det reviderede regnskab først er tilgængeligt nu.

Det er meget beklageligt, at det reviderede regnskab ikke lå klar allerede den 8. juni, hvor den digitale generalforsamling startede. Det har på intet tidspunkt været hensigten, at TeaterMejeriets regnskab ikke skulle revideres. Det fremgår derfor tydeligt, at regnskabet på hjemmesiden er internt, samt at generalforsamlingen skal vælge en revisor.

Både forberedelsen til og afviklingen af generalforsamlingen har været meget atypisk – dels på grund af corona/covid-19 og dels fordi bestyrelsen i 2019 besluttede, at overdrage bogføringen til Cleandesk for at sikre en fortløbende professionelt bogføring. Regnskabet for 2019 er for første gang håndteret i Cleandesks workflow og i den forbindelse klargjort til den statsautoriserede revisor, som Cleandesk samarbejder med. Det er Stine Wilms Høyer, der som formand for bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet ikke i stedet blev sendt rettidigt til den revisor, som TeaterMejeriets generalforsamling har udpeget.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til processen kan I kontakte Stine på swi@gentofte.dk.