Vedr. Steffens Steffensens spørgsmål til TeaterMejeriets regnskab for 2019

Steffen Steffensen sendte den 24. april 2021 en henvendelse til en række nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelsen, tidligere og nuværende medarbejdere samt medlemmer.

I henvendelsen stillede Steffen Steffensen spørgsmål til rigtigheden af TeaterMejeriets regnskab for 2019, og rettede i den forbindelse alvorlige anklager mod TeaterMejeriets nuværende kasser Flemming og tidligere formand Stine.

En række lignende spørgsmål blev stillet til regnskabet for 2019 på TeaterMejeriets generalforsamling i 2020. Bestyrelsens svar fremgår af referatet, der er tilgængeligt på TeaterMejeriets hjemmeside.

Rudersdal Kommune modtog i januar 2021 en tilsvarende henvendelse, hvorefter kulturforvaltningen bad om indsigt i alle bilag og bogføringen for 2019. Rudersdal Kommune har efterfølgende ikke haft bemærkninger til hverken regnskabsaflæggelse eller bogføring.

På baggrund af Steffen Steffensens seneste henvendelse har den nuværende bestyrelse den 25. maj 2021 afholdt et møde med deltagelse af TeaterMejeriets ledelse og Steffen Steffensen.

På mødet blev TeaterMejeriets regnskab for 2019 samt udvalgte bilag gennemgået for at sikre, at Steffen Steffensens spørgsmål blev besvaret og dokumenteret til alles tilfredshed. Efter gennemgangen er alle parter heldigvis enige om, at TeaterMejeriets regnskab for 2019 er retvisende.

Teatermejeriets bogføring er tillige siden 2019Q3 foretaget af tredjepart, herigennem er konteringen gjort mere gennemskuelig og i regnskabsaflæggelsen for 2020 har bestyrelsen valgt at specificere posterne yderligere, hvilket samlet set gør det nemmere at læse og forstå regnskabet for udenforstående.

Et af de stillede spørgsmål omhandlede en mulig sammenblanding af interesser i forbindelse med Teatermejeriets indkøb af medlemshåndteringssystem, idet et medlem af bestyrelsen på daværende tidspunkt havde interesser i det firma, der modtog ordren. Alle parter kunne på mødet konkludere, at der i den pågældende sag ikke var anledning til at påtale konkrete økonomiske forhold overfor daværende eller nuværende bestyrelsesmedlemmer i den anledning, da der ikke var tale om personlig vinding for nogen involverede. For at undgå interessekonflikter i fremtiden har bestyrelsen besluttet fremover at afstå helt fra at entrere med leverandører hvor personer med tilknytning til Teatermejeriet har økonomiske interesser.

Steffen Steffensen er fortsat optaget af TeaterMejeriet, men beklager på baggrund af mødet med bestyrelsen både tonen og anklagerne i sine henvendelser. Mødet blev afholdt til alles tilfredshed og forpersonen, Adam, sluttede af med at takke for god ro og orden.

Hvis der er spørgsmål til regnskabet, mødet eller Steffen Steffensens henvendelse kan forperson for bestyrelsen Adam Nissen Feldt kontaktes på 61926646


På vegne af TeaterMejeriets bestyrelse og Steffen Steffensen

Adam Nissen Feldt