Indkaldelse til generalforsamling 2021

Generalforsamling i TeaterMejeriet 2021

Deltag med personligt fremmøde den 27. april kl. 18-20
Generalforsamlingen afholdes digitalt på Zoom. Link:
Topic: Generalforsamling
Time: Apr 27, 2021 18:00 Copenhagen
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88060169151?pwd=aDczZzRlQ0pTa1lMODAvd1M0SVhvUT09
Meeting ID: 880 6016 9151
Passcode: 826324

Deltag med fuldmagt inden den 27. april kl. 12
Det gør du ved at sende dine bemærkninger til dagsordenen samt din stemme til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til admin@teatermejeriet.dk.
Du kan ændre din stemme frem til den 27. april kl. 12.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen?
Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så kan du melde dit kandidatur helt frem til generalforsamlingen. Send en mail til admin@teatermejeriet.dk med en kort beskrivelse af dig og din motivation for at stille op til bestyrelsen samt et billede af dig selv. Under bestyrelsesfanen her på hjemmesiden kan du altid finde den seneste version af oversigten over opstillede kandidater.

Stemmeret
Stemmeret har forældre til medlemmer og medlemmer over 15 år. Der kan kun afgives en stemme pr. medlem.

DAGSORDEN

Valg af dirigent 

Valg af referent 

Bestyrelsens beretning 

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Bilag: Intern årsrapport

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter
Bilag: Bestyrelsens forslag til budget 2021

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bilag: Oversigt over opstillede kandidater opdateres løbende. Find den på teatermejeriet.dk.

På generalforsamlingen afgives stemmerne i chatten.


Ønsker du at stemme anonymt, skal du stemme ved fuldmagt. Det gør du ved at sende en mail til admin@teatermejeriet.dk inden den 27. april kl. 12.

Stemmeret har forældre til medlemmer og medlemmer over 15 år. Der kan kun afgives en stemme pr. medlem.
De fire kandidater med flest stemmer bliver medlemmer af bestyrelsen. De følgende fire kandidater med næst flest stemmer tilbydes en plads som suppleanter. Suppleanter deltager på bestyrelsesmøderne sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, TeaterMejeriets leder, en medarbejderrepræsentant og to medlemsrepræsentanter.


Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg:
Adam Nissen Feldt
Flemming Pressmann
Katrine Barnekow Rasmussen
Malene Hertz

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:
Lene Flensborg, genopstiller
Lizette Ottensten, genopstiller
Stine Wilms Høyer, genopstiller
Jakob Hjelmsø, genopstiller

Suppleanter på valg:
Natalie Pedersen
Christian Fischer Trollo, genopstiller

Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer
Bilag: Forslag til nye vedtægter
Bilag: Oversigt over vedtægtsændringerne

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt