Bestyrelsen

Bestyrelsens vigtigste opgave er overordnet at sørge for et velfungerende TeaterMejeriet, hvor medarbejdere sammen med medlemmer i det daglige laver teater, øver, leger og opholder sig.

Som det hedder i vedtægterne, er det bestyrelsens opgave at varetage foreningens ledelse, at ansætte og afskedige medarbejdere samt at fastlægge foreningens aktiviteter i samarbejde med medarbejderne.

Det betyder, at bestyrelsen har ansvaret for at lægge rammerne for, at TeaterMejeriet kører tilfredsstillende økonomisk, hvor den fx forhandler aftaler med kommunen. lægger budget og laver regnskab.

Det betyder også, at bestyrelsen sammen med de ansatte har ansvaret for den kunstneriske og pædagogiske linje. I det daglige er det dog lederen og medarbejderne, som får det hele til at fungere, mens bestyrelsen blot er der til at sparre med, og løbende får input om, hvad medarbejderne og medlemmerne skal i gang med af forestillinger, sommerlejr mm.

Underudvalg i bestyrelsen tager sig af så forskellige ting som fundraising til udstyr og forestillinger, lave PR og at stå for baren til årets forestilling.

Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for to år ad gangen og mødes cirka hver anden måned til møde, hvor også TeaterMejeriets leder, en medarbejderrepræsentant og en medlemsrepræsentant deltager. Møderne er åbne, bortset fra når bestyrelsen behandler personsager. Alle kan læse referater fra møderne samt TeaterMejeriets vedtægter her på siden.

Bestyrelsesmedlemmer:

Adam Feldt, forperson

61926646 / adamfeldt@gmail.com

Adam har en søn på Hakket kød og en søn på Røret. Adam har været medlem af bestyrelsen siden 2020 og forperson siden 2021.

Flemming Presmann, kasserer

40521569 / flemming@presmann.com

Flemming har en datter på TATU og en søn på Skjult nummer. Flemming har været medlem af bestyrelsen siden 2017.

Christian Trollo

50607172 / christian@trollo.dk

Christian har en datter på Røret. Christian har været suppleant i bestyrelsen siden 2012 og blev medlem af bestyrelsen i 2021.

Lizette Ottensten

20237921 / lizette@congohuset.dk

Lizette har været med siden TeaterMejeriets start i 1996 og har været medlem af bestyrelsen lige siden. Lizettes fire børn har alle gået i TM.

Malene Hertz

28120110 / malenehertz@gmail.com

Malene har en søn på Hakket kød, en datter på Bussen og en datter på Nudlerne. Malene har været medlem af bestyrelsen siden 2011.

Jakob Hjelmsø

31323026 / j.hjelmsoe@gmail.com

Jakob har 4 søskende i TeaterMejeriet på TATU, Røret, og Bussen. Jakob har været medlem af TeaterMejeriet fra 2010-2014, og som suppleant til bestyrelsen siden 2018 og bestyrelsesmedlem siden 2020.

Katrine Barnekow

29919699 / katrine@barnekow.dk

Katrine har en søn på Hakket kød og en datter på Forza. Katrine har været medlem af bestyrelsen siden 2020.

Asmus Apérgis

20314965 / asmusaa@gmail.com

Asmus er medlem af TeaterMejeriet og har været det siden 2009. Asmus er trådt ind i bestyrelsen i 2021.

Suppleanter:

Lene Flensborg

29890010 / lf@organisation.cc

Lene har to døtre i TeaterMejeriet på Røret og Forza.  Lene har været medlem af bestyrelsen fra 2019-2021 og suppleant fra 2021.

Repræsentanter:

Caroline Bader, medarbejderrepræsentant 

60143391 / carolinebader55@gmail.com

Caroline har været medlem fra 2004-2016 og medarbejder siden 2017 og har været medarbejderrepræsentant i bestyrelsen siden 2020.

Christian Cederhorn og Veronica Seeberg, medlemsrepræsentanter

cederhornc@gmail.com / veronica.seeberg@live.dk

Christian og Veronica har begge været medlem af Teatermejeriet i flere år og medlemsrepræsentanter i bestyrelsen siden 2020