You are currently viewing Generalforsamling

Generalforsamling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dagsorden for generalforsamling i TeaterMejeriet

D. 23/4 – 2019 kl. 19.00
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning for 2018
  4. Fremlæggelse af årsregnskab for 2018
  5. Fremlæggelse af budget for 2019
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Evt.

Alle forældre er velkomne til at deltage. Generalforsamlingen holdes på TM’s kontor.

TeaterMejeriets bestyrelse vælges for to år ad gangen. Hvert år på generalforsamlingen er fire på genvalg.

Bestyrelse:

Malene Hertz
Flemming Presmann
Martin Bjørn
Emil Ulrichsen
Stine Wilms – på valg
Mie Larsen – på valg
Malene Kestler – på valg
Lizette Ottensten – på valg
Christian Hammerstad – medarbejderrepræsentant
Stephanie Kirk – medlemsrepræsentant
Steffen Steffensen – leder

Suppleanterne vælges for et år af gangen:

Natalie Pedersen
Lisa Grunnet
Jan Holmann
Christian Fischer Trollo
Dorte Ulrichsen
Ida Leisner
Jacob Hjelmsø

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]