Meddelelse til medlemmer og forældre

Kære medlemmer og forældre i TeaterMejeriet,

Bestyrelsen og Steffen har aftalt, at Steffen fratræder sin stilling som leder i TeaterMejeriet i løbet af juni.
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Steffen for hans store indsats gennem mange år som både medarbejder i og leder af TeaterMejeriet.

Alle TeaterMejeriets aktiviteter fortsætter som planlagt herunder sommerlejren. Vi vil hurtigst muligt informere jer om, hvordan det daglige ansvar varetages i de kommende måneder.
Bestyrelsen forventer, at lederstillingen er besat senest per 1. oktober 2019.


Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte Stine Wilms Høyer, der er formand for bestyrelsen, på
swi@gentofte.dk.

Bedste hilsner

TeaterMejeriets bestyrelse