Bestyrelsens vigtigste opgave er overordnet at sørge for et velfungerende TeaterMejeriet, hvor medarbejdere sammen med medlemmer i det daglige laver teater, øver, leger og opholder sig.

Som det hedder i vedtægterne, er det bestyrelsens opgave at varetage foreningens ledelse, at ansætte og afskedige medarbejdere samt at fastlægge foreningens aktiviteter i samarbejde med medarbejderne.

Det betyder, at bestyrelsen har ansvaret for at lægge rammerne for, at TeaterMejeriet kører tilfredsstillende økonomisk, hvor den fx forhandler aftaler med kommunen. lægger budget og laver regnskab.

Det betyder også, at bestyrelsen sammen med de ansatte har ansvaret for den kunstneriske og pædagogiske linje. I det daglige er det dog lederen og medarbejderne, som får det hele til at fungere, mens bestyrelsen blot er der til at sparre med, og løbende får input om, hvad medarbejderne og medlemmerne skal i gang med af forestillinger, sommerlejr mm.

Underudvalg i bestyrelsen tager sig af så forskellige ting som fundraising til udstyr og forestillinger, lave PR og at stå for baren til årets forestilling.

Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for to år ad gangen og mødes cirka hver anden måned til møde, hvor også TeaterMejeriets leder, en medarbejderrepræsentant og en medlemsrepræsentant deltager. Møderne er åbne, bortset fra når bestyrelsen behandler personsager. Alle kan læse referater fra møderne samt TeaterMejeriets vedtægter her på siden

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Stine Wilms Høyer, formand

60107614 / swi@gentofte.dk

Stine har en søn på TATU og en datter på venteliste. Stine har været med siden TeaterMejeriet blev stiftet i 1996 – som medarbejder og leder fra 1996-2007, og som medlem af bestyrelsen siden 2016.

 

Flemming Presmann, kasserer

40521569 / flemming@presmann.com

Flemming har en datter på TATU og en søn på Skjult nummer. Flemming har været medlem af bestyrelsen siden 2017

 

Lene Flensborg

29890010 / lf@organisation.cc

Lene har to døtre i TeaterMejeriet på Eliten og Forza.  Lene har været medlem af bestyrelsen siden 2019.

 

Martin Bjørn

22202080 / martin@mb-g.dk

Martin har en datter på Skjult nummer og en søn på venteliste. Martin har været medlem af bestyrelsen siden 2016.

 

Mie Larsen

25381803 / mieerlinglarsen@gmail.com

Mie var medlem fra TeaterMejeriets start i 1996 og til 2004, var medarbejder fra 2004 til 2015 og har været medlem af bestyrelsen siden 2016.

 

Lizette Ottensten

20237921 / lizette@congohuset.dk

Lizette har været med siden TeaterMejeriets start i 1996 og har været medlem af bestyrelsen lige siden. Lizettes fire børn har alle gået i TM.

 

Emil Ulrichsen

40721107 / emil.b.ulrichsen@gmail.com

Emil var medlem fra TeaterMejeriets start i 1996 og til 2004, var medarbejder fra 2012 til 2016 og har været medlem af bestyrelsen siden 2018.

 

Malene Hertz

28120110 / malenehertz@gmail.com

Malene har en søn på Hakket kød og en datter på Bussen. Malene har været medlem af bestyrelsen siden 2011.

 

Suppleanter:

Jakob Hjelmsø

31323026 / j.hjelmsoe@gmail.com

Jakob har 4 søskende i TeaterMejeriet på TATU, Eliten, og Bussen. Jakob har været medlem af TeaterMejeriet fra 2010-2014, og som suppleant til bestyrelsen siden 2018.

 

Natalie Pedersen

26743211 / Natz.pedersen@gmail.com

Natalie har en datter på Bussen. Natalie har været medlem af bestyrelsen siden 2012

 

Jan Holmann

40585960 / jan.holmann@gmail.com

Jan har et barnebarn på Skjult. Jan har været suppleant i bestyrelsen siden 2017

 

Christian Trollo

50607172 / christian@trollo.dk

Christian har en datter på Svanemærket og en datter på Eliten. Christian har været suppleant i bestyrelsen siden 2012

Repræsentanter:

Christian Meldtoft Hammerstad, medarbejderrepræsentant 

60737204 / christian@meldtoft.dk

Christian har været medlem fra 2001-2014 og medarbejder siden 2014 og har været medarbejderrepræsentant i bestyrelsen siden 2015.

 

Stephanie Kirk, medlemsrepræsentant

20608670 / stephanie_kirk@live.dk

Stephanie har været medlem af Teatermejeriet siden 2014 og medlemsrepræsentant i bestyrelsen siden 2018