Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

27 stemmeberettigede medlemmer har ønsket en ekstraordinær generalforsamling for at drøfte kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer. Det sker tirs. d. 10. sep. kl. 18 i TeaterMejeriets lokaler. Alle er velkomne.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Drøftelse af kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer
  4. Evt.