Kære medlemmer og forældre

Det midlertidige ledelsesansvar for TeaterMejeriet er nu på plads. Det bliver to erfarene medarbejdere – Nicolai og Silje, der deler ledelsesansvaret i juni, juli, august og september måned.

Nicolai og Silje har ansvaret for den daglige drift og sommerlejren. Både bestyrelse og medarbejdere bakker fuldt op om Nicolai og Silje.

Husk, at I kontakte Stine, formand for bestyrelsen, på swi@gentofte.dk, hvis I har spørgsmål.
Mange hilsner

Bestyrelsen