Kære medlemmer og forældre

Steffens fratrædelse har affødt mange spørgsmål og reaktioner.

Om fratrædelsen

Bestyrelsen vil gerne understrege, at det alene er bestyrelsens beslutning at indgå en fratrædelsesaftale med Steffen. Nogle af jer har været i tvivl om, hvorvidt Steffen selv har sagt op. Det har han ikke. Samtidigt er det vigtigt for alle at vide, at Steffen ikke har gjort noget ulovligt eller alvorligt, der har udløst fratrædelsen.

Bestyrelsen har naturligvis truffet sin beslutning efter grundige overvejelser. Det er bestyrelsens ansvar, at varetage TeaterMejeriet’s interesser, selvom beslutningen for udenforstående, der ikke kender baggrunden, kan virke uforståeligt.

I forhold til lovgivning om såvel ansættelsesret som persondataret kan bestyrelsen ikke udtale sig om årsagen til Steffens fratræden. Bestyrelsen lægger vægt på, at medarbejderne kan stole på, at personalesager behandles fortroligt, og at bestyrelsen tager sin tavshedspligt alvorligt.

Det har været vigtigt for bestyrelsen, at medlemmer og forældre fik beskeden så hurtigt som muligt, og at beskeden kom fra bestyrelsen og ikke fra medarbejderne. Det betød, at bestyrelsen valgte at bruge TeaterMejeriets to platforme – hjemmesiden og Facebook. Bestyrelsen havde foretrukket at sende en mail direkte til alle forældre, men det kan vores nuværende medlemssystem ikke håndtere.

 

Hvad skal der ske nu

Bestyrelsen arbejder i første omgang på en samlet konstituering af ledelsesansvaret i perioden juni til oktober. Medlemmer og forældre får besked, så snart det midlertidige ledelsesansvar er på plads.

Lederstillingen slås op i løbet af juni måned med ansøgningsfrist medio august. Stillingens skal besættes hurtigst muligt og senest per 1. oktober 2019.

TeaterMejeriets aktiviteter fortsætter og sommerlejren gennemføres helt som planlagt.

Bestyrelsen har fuld forståelse for den frustration og de reaktioner, der lige nu er hos både medlemmer, forældre og medarbejdere. Steffen har været en central person i TeaterMejeriet gennem mange år, hvor Steffen har arbejdet engageret og lagt en stor indsats først som medarbejder og senere som leder.

Steffen er endnu ikke afklaret med, om han ønsker en afskedsreception.

 

Hvis I har spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte Stine Wilms Høyer, der er formand for bestyrelsen, på swi@gentofte.dk.

Mange hilsner
Bestyrelsen