24/06/2016

Kontingentstigning

Kære medlemmer og forældre

 

På seneste generalforsamling blev det besluttet at hæve medlemskontingentet fra 370 kr til 410 kr om måneden. Stigningen gælder fra 1. august 2016 og kontingentet vil blive opkrævet automatisk via pbs i 11 måneder fra august til og med juni, dvs., at juli måned er kontingentfri.

 

Vi har længe haft dialog med kommunen om at få tilført flere driftsmidler til især lønninger, hvor vi har haft et stort efterslæb. Dette er nu lykkedes! Vi har fået øget vores faste bevilling med ca 100.000 kr. om året, dog under forudsætning af, at vores kontingent blev bragt op på niveau med andre sammenlignelige tilbud, så de direkte brugere selv bidrog til en forbedring af TeaterMejeriets økonomi. Det fandt vi i bestyrelsen helt rimeligt. Til sammenligning betaler medlemmer i Gawenda i Gladsaxe, som vi kan sammenligne os med, 425 kr om måneden i 12 måneder. Så selv om det bliver dyrere at gå i TeaterMejeriet, ligger vi stadig på et helt rimeligt niveau. Vi regner med at kunne holde kontingentet på det nuværende niveau i de næste 2-3 år.

 

Vi ønsker alle en god sommer!

 

Mange hilsner

 

TeaterMejeriets bestyrelse

 

Birte Darting

 

Referat generalforsamling i Teatermejeriet den 30. april 2015
1. Valg af dirigent                                                    Birte Darting

2. Valg af referent                                                  Lizette Ottensten

3. Formandens beretning:

 

 • Kommunen: Vi har haft en del dialog. Positivt med yderligere tilskud, men mangler at få udredet præcis hvor meget.
 • Nye lokaler og Mariehøj: Vi er afklaret i forhold til restauratøren og i forhold til kommunen om, at vi skal betale proppenge. Og vi er kede af den drejning det har taget i forhold til vores økonomi og at kunne fundraise og tilgodese sponsorer. Diskussion er ikke endt, og vi er bekymrede over de ting, der er sneget sig ind, uden vi er blevet gjort opmærksomme på dem, og som påvirker vores økonomi.

 

 • Året er gået fint, og vi har fået energien og humøret tilbage med de nye lokaler og fra efteråret også den nye kultursal. Vi har holdt mange flere arrangementer, fordi det er meget nemmere med de nye lokaler.
 • I Væresteder er den daglig aktivitet ligeledes klart stigende.
 • Vi spillede forestillingen ”Den yderste dag”
 • Sommerlejr til Stoholm ved Viborg med 110 børn – virkelig god lejr, og de var (for første gang) glade for, at vi var der og brugte stedet.
 • I september havde vi en vellykket housewarming med masser af gæster. Det lille hold spillede en fin forestilling, og vi sluttede året med en fantastisk revy.
 • En del weekendture, whistturnering.
 • Brugte efteråret på at forberede jubilæumsåret

 

 • Medlemstallet har været 163 i gennemsnit, og det er dermed lykkedes at imødegå tendensen til faldende medlemstal fra 2014 på grund af flytning, nu næsten oppe på målet 165. En del hold er der halvt/halvt af drenge/piger.

 

 • Federe at være medarbejder. Mie har desværre sagt op, fordi hun har fået en fuldtidsstilling. Vi har fastansat Nynne. Silje har orlov ind til efter næste forestilling.

4. Fremlæggelse af årsregnskab                       Nili Baruch

 

 • Alt er godt. Vi har et pænt overskud, det vigtige er, at vi holder medlemstal på 165 i gennemsnit.

 

 • Overordnet set er TM’s økonomi stadig sund til trods for årets resultat, som er et underskud på 102.000 kr. Vi har oplevet en medlemsnedgang, da TM gennemgik en svær periode i foråret 2014 hvor foreningen var belastet af flytning og midlertidige lokaler, der ikke var optimale for foreningens kerneopgaver. Konsekvensen heraf var desværre, at det ikke kunne lade sig gøre at starte nye hold og sluse nye medlemmer ind, og samtidig var der flere gamle medlemmer, der meldte sig ud. TM havde en stor post på cirka 60.000, der angik investering i podier. De blev finansieret af fondsmidler, som indgik i 2013.

 

 • Årsregnskabet blev godkendt.

 
5. Fremlæggelse af budget for 2015

 

 • Budgettet for 2016 godkendt med det forbehold, at vi ikke har taget højde for de ændringer, der kommer i forbindelse med kommunens øgede tilskud, og vi har heller indregnet kontingentforhøjelse på 30-40 kr., som vi regner med fra 1. august. Det gør vi for at skabe lønninger, som stemmer mere overens med det arbejde lederen og medarbejderne udfører. Tilstræber at lægge os under det niveau som Gawenda, som vi sammenligner os med, ligger på.

 

 • Budgettet følger hovedlinier fra budget 2014, stort set samme tal. Lagt regnskabstal til grund.
 • Budgettet blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

Genvalgt for to år::                                                 Malene Hertz, Kasserer Nili Baruch, Anne Dorthe Schrøder, Pernille Mikines, Ida Leisner.

Fortsætter endnu et år:                                       Formand Birte Darting, Dorte Ulrichsen, Lizette Ottensten, Natalie Pedersen og Majken Søderberg Lundstrøm.

 

Fortsætter som suppleant:                                 Christian Fischer Trollo.

 

Nye suppleanter:                                                    Stine Wilms, Malene Kestler
7. Indkomne forslag                                               Ingen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant            Ove Frederiksen fortsætter som revisor

 

9. Evt.                                                                           -

 

Tilstede ved generalforsamlingen:

Anne Dorthe Schrøder, Birte Darting Biker, Christian Fischer Trollo, Lizette Ottensten, Malene Hertz, Natalie Pedersen, Nili Baruch på Skype, Pernille Mikines, Steffen Steffensen,

Nicolai Nyholm.

 

24/06/2016

Stormøde

Husk stormøde Tirsdag  d.16 august  kl. 19

vi glæde os til at se alle

hilsen medarbejderne

 

14/05/2016

Sommerlejrinfo

Sommerlejr 2016